Mạch Nạp 89/AVR USBasp/USBisp

65,000 

Mô tả

  • Dòng 8051

         +  AT89S51, AT89S52, AT89S8252

  • Dòng VĐK AVR:
            +  ATTiny12(L), ATTiny13(V), ATTiny15(L), ATTiny24(V), ATTiny25(V), ATTiny26(L), ATTiny2313(V), ATTiny44(V), ATTiny45(V), ATTiny84(V), ATTiny85(V)
    +  AT90S2313(L), AT90S2323(L), AT90S2343(L), AT90S1200(L), AT90S8515(L), AT90S8535(L)
    +  ATMEGA48(V), ATMEGA8(L) , ATMEGA88(V), ATMEGA8515(L), ATMEGA8535(L), ATMEGA16(L), ATMEGA162(V), ATMEGA163(L), ATMEGA164(V), ATMEGA165(V) , ATMEGA168(V), ATMEGA169(V), ATMEGA169P(V), ATMEGA32(L), ATMEGA324(V) ,ATMEGA325(V), ATMEGA3250(V), ATMEGA329(V), ATMEGA3290(V), ATMEGA64(L), ATMEGA640(V), ATMEGA644(V), ATMEGA645(V), ATMEGA6450(V), ATMEGA649(V), ATMEGA6490(V), ATMEGA128(L), ATMEGA1280(V),  ATMEGA1281(V),  ATMEGA2560(V), ATMEGA2561(V),  AT90CAN32,  AT90CAN64, AT90CAN128, AT90PWM2(B), AT90PWM3(B).
    – Hiện mạch nạp có hỗ trợ thêm các dòng chíp ATMEGA328,ATMEGAxx…………….

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.